O nama | Akcije | Galerija | Reference | Kontakt
Kontakt

Novi Sad
radni dan 8:00-20:00h
subota 8:00-14:00h
Novi Sad
FutoÜka 11
021 6611 233, 021 6618 200
Faks: 021 422 569
office@lemit.co.rs
Novi Sad
radni dan 8:00-16:00h
subota 8:00-14:00h
Novi Sad - Telep
Petefi Őandora 157
021 504 842,
Faks: 021 504 843
lemit.telep@lemit.co.rs
Beograd
radni dan 8:00-20:00h
subota 8:00-15:00h
Beograd
Vojislava IliŠa 87
011 2833 155, 011 2833 154
Faks: 011 2833 179
salon.beograd@lemit.co.rs
Beograd
radni dan 8:00-16:00h
subota 8:00-13:00h
Beograd - luka
Dunavska 21-23
011 3282643
Faks: 011 2621-635
luka.beograd@lemit.co.rs
Novi Sad
radni dan 8:00-20:00h
subota 8:00-15:00h
Veternik
Novosadski put 79
021 823750
Faks: 021 823740
salon.veternik@lemit.co.rs

  Upite možete proslediti i putem On-line formulara.
Prilikom upisa podataka, odaberite salon kojem upuæujete poruku i obavezno ostavite e-mail adresu i opciono kontakt telefon.
Odaberite kontakt:
Ime i prezime:
Telefon:
E-mail:
Naslov:
Sadržaj poruke:
Unesite kod
sa slike:
 


'999' order by sortiranje asc;"; $r=mysql_query ($sql, $link) or die ("Invalid query
"); while($row = mysql_fetch_array($r)) { $idmeni=$row["idmeni"]; $meni=$row["meni"]; $nazivslike="image-$idmeni"; $pripadnost=$row["pripadnost"]; $count++; $slika=""; $filepath="artikli/grupa-$idmeni.JPG"; $filepath1="artikli/grupa-$idmeni-1.JPG"; if (file_exists($filepath)) { list($width, $height, $type, $attr)=getimagesize($filepath); if($width>$height){ $sirinavisina="width=137"; } if($height>$width){ $sirinavisina="height=137"; } if($height==$width){ $sirinavisina="height=137"; } $slika=""; } else { $slika="$meni"; } echo ""; if ($count=="12") { echo ""; $count="0"; } } ?>
$slika

radni dan 8:00-20:00h
subota 8:00-14:00h
Novi Sad
Futoška 11
021 6611 233, 021 6618 200
Faks: 021 422 569
office@lemit.co.rs
radni dan 8:00-16:00h
subota 8:00-14:00h
Novi Sad - Telep
Petefi Šandora 157
021 504 842,
Faks: 021 504 843
lemit.telep@lemit.co.rs
radni dan 8:00-20:00h
subota 8:00-15:00h
Beograd
Vojislava Ili├Ža 87
011 2833 155, 011 2833 154
Faks: 011 2833 179
salon.beograd@lemit.co.rs
radni dan 8:00-16:00h
subota 8:00-13:00h
Beograd - luka
Dunavska 21-23
011 3282643
Faks: 011 2621-635
luka.beograd@lemit.co.rs
radni dan 8:00-20:00h
subota 8:00-15:00h
Veternik
Novosadski put 79
021 823750
Faks: 021 823740
salon.veternik@lemit.co.rs

  Arsenin